Strona główna

Konferencja Naukowo-Techniczna

Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich

pod patronatem honorowym:

Marszałka Województwa Wielkopolskiego,

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Prezydenta Miasta Poznania.

Reklamy